TIN NỔI BẬT

-Trien-khai-thuc-hien-Thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-nam-2018

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH- BCĐ Ngày 11/4/2018 của Ban chỉ đạo Tổ chức và điều hành tháng hành động về an toà ...

Chuyen-doi-vi-tri-Khu-cong-nghiep-Hoa-Binh-giai-doan-2-

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản số 433/TTg-CN về việc chuyển đổi vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hòa B&igr ...

-Cai-thien-va-nang-xep-hang-Chi-so-PCI-tinh-Kon-Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản số 824/UBND-KT về việc cải thiện và nâng cao chỉ số xếp hạng PCI tỉnh Kon Tum. Ba ...

-Ke-hoach-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh-nam-2018-

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 28/2/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...