TIN NỔI BẬT

-Gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-va-cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-xay-dung-tai-CCN-Dak-La

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Thông báo giới giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Liên hiệp ...

-Thu-hut-dau-tu-vao-cac-linh-vuc-tiem-nang-de-phat-trien-ben-vung

Trong các năm qua, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Việc tiến hành đánh giá tiềm năng v ...

-Cong-tac-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

UBND tỉnh ban hành văn bản số 2165/UBND-HTKT về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-Tap-huan-“-Nang-cao-ky-nang-giao-tiep-va-van-hoa-ung-xu”

Ngày 20/9, tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y Đoàn cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức tập huấn chuyên đề: “Tư vấn kỹ năng giao tiếp cho ...