TIN NỔI BẬT

-Phat-hanh-van-ban-ap-dung-chu-ky-so-va-chung-thu-so-

Thực hiện Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng, phát hành văn bản điện tử ...

-Kien-toan-Ban-quan-ly-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Ngày 09/8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế B ...

-Cong-tac-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-tinh

UBND tỉnh ban hành văn bản số 2165/UBND-HTKT về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Le-ket-nap-dang-vien

Sáng ngày 30/7/2018, Chi bộ phòng Quy hoạch xây dựng và tài nguyên môi trường thuộc Đảng bộ cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế đ&atild ...