TIN NỔI BẬT

-Chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2017

Với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, ngày 14/9, Ban quản lý Khu kinh t ...

-Dai-hoi-cong-doan-co-so-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-lan-thu-II-nhiem-ky-2017-–-2022-

Sáng ngày 12/9/2017, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và ...

-DAU-TU-Gian-tien-do-dau-tu-Du-an-nha-hang--khach-san-ket-hop-Khu-vui-choi-giai-tri-cong-vien-nuoc

Ngày 19/9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-BQLKKT về chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư đối với dự &aacu ...

-The-le-Giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-Dang-Giai-Bua-liem-vang

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng