TIN NỔI BẬT

-Day-manh-thuc-hien-cuoc-van-dong-“Nguoi-Viet-Nam-uu-tien-dung-hang-Viet-Nam”

Thực hiện Công văn số 1827/UBND-HTKT, ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dù ...

-Thuc-hien-thoa-thuan-hop-tac-Khu-vuc-Tam-giac-phat-trien-CLV-Khong-ngung-mo-rong-di-vao-chieu-sau

Nhìn lại chặng đường hợp tác Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh Kon Tum ...

-Thu-hoi-dat-cua-Cong-ty-co-phan-thuc-an-chan-nuoi-Thai-Duong-tai-Cum-cong-nghiep-Dak-La-huyen-Dak-Ha

Ngày 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 786/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tại Cụ ...

-Dang-uy-BQL-Khu-kinh-te-to-chuc-Hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-Hoi-nghi-Trung-uong-7-khoa-XII

Sáng ngày 16/7, Ban quản lý Khu kinh tế chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho toàn ...