TIN NỔI BẬT

-Huong-dan-pho-bien-giao-duc-phap-luat-Quy-IV-nam-2018

Ngày 10/10, Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) đã ban hành hướng dẫn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV/2018< ...

-Tham-dinh-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-Khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-Bo-Y

Ngày 12/10, Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 122/TTr-UBND về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon ...

-Gian-tien-do-dau-tu-du-an-dau-tu-xay-dung-Nha-may-san-xuat-vien-nen-go

Ngày 05/10, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định chấp thuận  đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà m&aa ...

Giai-phap-gop-phan-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-Internet-mang-xa-hoi

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội đã mang lại những tiện ích cho con người trong tiếp cận, trao đổi, giao lưu…tuy nhiên, nếu là ...