TIN NỔI BẬT

-Ket-qua-thuc-hien-giua-nhiem-ky-Nghi-quyet-Dai-hoi-XV-Dang-bo-tinh

Theo báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, gắn phát triển Kinh tế - Xã hộ ...

-Cong-bo-ket-qua-xep-hang-Chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2017-cua-cac-so-ban-nganh-va-UBND-cac-huyen-thanh-pho-tinh-Kon-Tum

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hanhg Quyết định số 221/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đ& ...

-Kon-Tum-phe-duyet-Danh-muc-Du-an-trong-diem-thu-hut-dau-tu-vao-tinh-Kon-Tum-giai-doan-2018-2020

Ngày 09/3, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư v&agr ...

-Vung-buoc-duoi-co-Dang-vinh-quang

Cứ mỗi độ hoa Đào, hoa Mai khoe sắc chào đón năm mới, lòng chúng ta lại rạo rực “Mừng Xuân - Mừng Đảng”. Đả ...