* Bàn giao, đưa vào sử dụng khu nhà vệ sinh tại điểm trường tiểu học thôn Đăk Blái và Đăk Rơme

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới; Kế hoạch số 25/KH-BQLKKT ngày 16/5/2017 của BQLKKT tỉnh về tiếp tục xây dựng xã kết nghĩa Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Qua khảo sát, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp  khu nhà vệ sinh tại điểm trường tiểu học thôn Đăk Blái và Đăk Rơme, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, với các hạnh mục như: Đào kiểm tra hầm chứa, lắp đặt ống thông hơi, thông lại đường ống; Phá dỡ bệ cầu cũ hư hỏng, lắp đặt lại 03 bệ cầu mới, lát nền bằng gạch men; Sơn mới tường, vách; Lắp đặt bồn nước bằng bồn Inocx 1000 lít; Dẫn nước từ bồn về từng bệ xổm bằng ống nhựa D34 và đào mới giếng có bi đường kính 1m, sâu khoảng 17m; máy bơm 1,5HP.

Tổng kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh và đào giếng nước là 43 triệu đồng. Trong đó, nguồn hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết 04/TU năm 2018 được cấp cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh là 13 triệu đồng, nguồn kinh phí còn lại do các doang nghiệp hoạt động tại KKT, KCN đóng góp.

Ngay sau khi công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng, Ban giám hiệu nhà trường hướng dẫn học sinh cách sử dụng nhà vệ sinh mới, đảm bảo giữ gìn vệ sinh thân thể, giữ vệ sinh chung. Ban giám hiệu nhà trường cam kết sẽ quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và trong quá trình sử dụng sẽ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để công trình sau khi thực hiện được sử dụng lâu dài.

Việc đưa vào sử dụng công trình nhà vệ sinh đã giúp học sinh tại điểm trường tiểu học thôn Đăk Blái và Đăk Rơme bảo vệ tốt sức khoẻ và nâng ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trường sạch, đẹp.

          BQL dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y