* CỬA KHẨU: Bãi bỏ 15 danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu từ Việt Nam

Theo Thông báo từ Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào), hiên nay Tỉnh Trưởng tỉnh Attapư (Nước CHDCND Lào) đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-TT.Ap ngày 09/8/2017 về việc bãi bỏ Thông báo số 92/VPUB ngày 27/2/2014 về cấm nhập khẩu 15 danh mục mặt hàng từ nước CHXHCN Việt Nam.

(BQL cửa khẩu quốc tế Phu Cưa - Lào)

Danh mục 15 mặt hàng bị cấm nhập khẩu theo Thông báo số 92/VPUB ngày 27/2/2014 của Chính quyền tỉnh Attapư gồm:

1. Cá nuôi các loại (trừ tôm và mực).

2. Bia các loại.

3. Rượu các loại.

4. Thịt heo.

5. Thuốc hút.

6. Thịt bò.

7. Thịt trâu.

8. Nước khoáng các loại.

9. Gà.

10. Vịt.

11. Trứng gà.

12. Trứng vịt (trừ trứng vịt lộn).

13. Rau các loại.

14. Nước ngọt các loại.

15. Gạo các loại.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y