* CỬA KHẨU: Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt gần 165 triệu USD.

Ngày 24/10, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ chức họp giao ban định kỳ với các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10/2017 và nhiệm vụ công tác tháng 11/2017.

(Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu)

Theo báo cáo tổng hợp từ Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Trong tháng 10/2017 tình hình hoạt động xuất nhập khẩu giao thương hàng hóa tại cửa khẩu tăng so với tháng trước. Giá trị kim ngạch XNK tăng đạt 114,45%, hành khách xuất nhập cảnh đạt 106,3 %, phương tiện xuất nhập cảnh đạt 100,76 % so với tháng trước.

Hàng hóa nhập khẩu cao su 4.640 tấn, chuối tươi 763 tấn, lạc nhân 30,12 tấn, quả thanh long 16,7 tấn, năng lượng điện 2.891.956,18 USD, máy móc thiết bị tái nhập, bò thịt..., gỗ xẻ các loại 19,11 m3; hàng hóa xuất khẩu chủ yếu vật tư, xi măng  611,21 tấn, cây con giống, sắt thép và sản phẩm từ sắt thép, phân bón 776,9 tấn, máy móc thiết bị tạm nhập, tái xuất ...

Giá trị kim ngạch XNK trong tháng đạt 13.607.768,4 USD, tăng 14,45% so với tháng trước, lũy kế đạt 164.924.450,52 USD.

Các khoản thu (thuế, phí, lệ phí) trong tháng: 14.731.740.068 đồng tăng 4.263.304.304đồng tương ứng tăng 40,73 % so với tháng trước, lũy kế đạt 203.663.288.897 đồng.

Công tác kiểm dịch tại cửa khẩu:

- Trung tâm Kiểm dịch Y tế xử lý y tế bằng hệ thống phun hóa chất tự động cho 2.253 phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, kiểm tra, giám sát cho 20.393 lượt hành khách

- Chi Cục kiểm dịch Thực vật vùng IV đã cấp giấy chứng nhận cho 11 bộ hồ sơ với 20 lô hàng (trong đó có 11 bộ hồ sơ KDTV nhập khẩu, quá cảnh/11 lô hàng; 9bộ hồ sơ kiểm tra ATTP nhập khẩu/9 lô hàng). Tổng khối lượng đã kiểm tra 828,84 (tấn/m3).

- Trạm kiểm dịch động vật đã kiểm tra nhập khẩu 1000 con bò và cấp 17 bộ hồ sơ.

Công tác điều tra chống buôn lậu: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phối hợp với Chi Cục hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện 01 vụ/ 01 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.500.000 đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật.

Chi cục Hải quan đã xử phạt 03 vụ VPHC phương tiện vận tải tạm xuất tái nhập trễ hạn, phạt tiền 20.000.000 đồng nộp NSNN.

Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y