* CỬA KHẨU: Kiểm tra đường dọc biên giới Lào - Việt Nam từ mốc 790 đến mốc 761

Nhằm gặp gỡ và kiểm tra thực tế song phương khu vực biên giới Lào - Việt Nam, ngày 04/10 Đoàn cấp cao tỉnh Attapư do đồng chí Phon-sạ-mảy Miêng-la-văn, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn và tỉnh Kon Tum do đồng chí Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra đường dọc biên giới Lào - Việt Nam từ mốc 790 đến mốc 761.

Tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y, hai Đoàn đại biểu đã làm việc về tình hình khai thác gỗ trái phép dọc biên giới hai tỉnh và đi kiểm tra thực tế dọc tuyến biên giới Lào - Việt Nam từ mốc 790 đến mốc 761.

Kết thúc đợt kiểm tra, hai bên tổ chức rút kinh nghiệm, ký biên bản ghi nhận kết quả của công tác quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian qua, đề ra chủ trương, giải pháp và thống nhất về thời gian cho lần kiểm tra tiếp theo.

Hoạt động kiểm tra song phương có ý nghĩa quan trọng, nhằm duy trì ổn định tình hình trên tuyến biên giới chung của hai nước, củng cố, phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quản lý biên giới; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng tinh thần Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.

Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y