* Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Cơ sở tái chế rác thải kim loại màu Sơn Hùng Phát

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư đối với Dự án Cơ sở tái chế rác thải kim loại màu (nhôm, đồng, chì) Sơn Hùng Phát.

Theo đó, chứng nhận đầu tư cho Cơ sở tái chế rác thải kim loại màu (nhôm, đồng, chì) Sơn Hùng Phát Đầu tư xây dựng mới xưởng tái chế, đúc kim loại nhôm, đồng, chì, gang.

Đồng thời việc đầu tư xây dựng xưởng tái chế, đúc kim loại ngoài mục đích phát triển nghề đúc kim loại, phát triển kinh tế còn giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương thông qua việc thực hiện các nghĩa vụ về tài chính đối với nhà nước.

Công suất thiết kế: 3 tấn/ngày; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:  nhôm, đồng, chì, gang định hình. Địa điểm thực hiện dự án tại Thôn Nông nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi. Diện tích mặt đất sử dụng: 9.500 m2.

Tổng vốn đầu tư của dự án:  9.325.000.000. Thời hạn hoạt động của dự án: 30 năm.

                                                                                       Phòng QLĐT