* Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Nhựa thông SJ (Hàn Quốc)

 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 2122392023 cho Dự án nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại  Kon Tum của Công ty TNHH  Nhựa thông SJ (Hàn Quốc).​

Theo đó, chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH  Nhựa thông SJ thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Nhựa thông và tinh dầu thông; Công suất thiết kế 10.000 tấn sản phẩm/năm; Diện tích đất sử dụng: 15.000 m2. Tổng vốn đầu tư: 45.400.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm triệu đồng) và tương đương khoảng 2.000.000$ (Hai triệu đô la Mỹ).

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phòng QLĐT