* Chấp thuận chủ trương đầu dự án sản xuất viên nén năng lượng tại CCN Đăk La

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sản xuất viên nén năng lượng của Công ty TNHH Phúc Thịnh Kon Tum tại Lô D3, Cụm Công nghiệp Đăk La.

Mục tiêu dự án: Đáp ứng việc tiêu thụ gỗ các loại; tạo việc làm cho lao động tại địa phương, tăng kim ngạch xuất khẩu; tạo nguồn hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: 700-1.000 tấn thành phẩm/tháng.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Viên nén năng lượng.

- Kiến trúc xây dựng: Tổng diện tích xây dựng khoảng 8.852,98 m2    

Diện tích mặt đất sử dụng: 15.500 m2

Tổng vốn đầu tư của dự án: 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đưa vào vận hành sản xuất: Dự kiến trong quý IV năm 2018.

BBT