* Chấp thuận chuyển nhượng dự án đầu tư tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Hải Dương Bờ Y cho Công ty TNHH MTV Vương Trang Bờ Y, tại một phần Lô CQ2, khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, giá trị chuyển nhượng 500 triệu đồng.

Đồng thời đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thay đổi lần thứ 2) đối với Dự án đầu tư Văn phòng làm việc kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm của Công ty TNHH MTV Hải Dương Bờ Y, thay đổi quy mô dự án diện tích xây dựng từ 255 m2 x 1 tầng thành 180 m2 x 1 tầng; diện tích mặt đất sử dụng từ 913m2 thành 641 m2. Tổng vốn đầu tư từ 1,8 tỷ đồng xuống còn 1,3 tỷ đồng.

 Phòng QLĐT