* Cung ứng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông

Để đáp ứng nguyên liệu nhựa thông phục vụ cho sản xuất và chế biến, ngày 18/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1566/UBND-NNTN chỉ đạo việc cung ứng nguyên liệu nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức phê duyệt các Phương án khai thác nhựa thông bền vững đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương và thông báo cho các chủ rừng để triển khai thực hiện; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng sớm lập Phương án khai thác nhựa thông bền vững trên lâm phần quản lý (kể cả các đơn vị chưa có chủ trương của UBND tỉnh và các đơn vị đang khai thác nhựa thông), trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng chủ động phối hợp làm việc với nhà đầu tư để bàn bạc, thống nhất việc cung ứng nguyên liệu nhựa thông cho nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông đảm bảo hiệu quả, tạo công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam quan tâm, phối hợp với Công ty TNHH nhựa thông SJ để có phương án thống nhất cung ứng nhựa thông khai thác được trên diện tích rừng thông trồng do đơn vị đang quản lý, khai thác và sử dụng.

 

Dự án nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại Kon Tum do Công ty TNHH Nhựa thông SJ làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 04/4/2018. Hiện nay, chủ đầu tư dự án đang xúc tiến đầu tư Nhà máy tại thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y). UBND tỉnh đã và đang kêu gọi một số nhà đầu tư khác đầu tư hình thành khu sản xuất chế biến sâu các sản phẩm có nguồn gốc tự nhựa thông (tinh dầu, mỹ phẩm...)./.

BBT (tổng hợp)