* ĐẦU TƯ: UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Cụm công nghiệp Đăk La

Ngày10/10 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1047/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư  “Nhà máy sản xuất ván lạng HK” của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Thương mại Vinh Dung tại Cụm Công nghiệp Đăk La.

(Ảnh minh họa)

Mục tiêu, quy mô dự án: Sản xuất gỗ lạng, ván ép; Công suất thiết kế: 20.000 m3 sản phẩm/ năm, Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Ván lạng, ván ép và ván mỏng khác.

Địa điểm thực hiện dự án: Cụm Công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích mặt đất sử dụng: 26.803 m2 . Tổng vốn đầu tư của dự án: 14 tỷ VNĐ; Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

Thời gian thực hiện dự án: 06 tháng, kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phòng QLĐT