* Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thực hiện Công văn số 1827/UBND-HTKT, ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/7, Ban quản lý khu kinh tế đã ban hành văn bản đề nghị các Doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La triển khai thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến người lao động để thấy rõ mục đích tích cực của Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên tinh thần “tự hào hàng Việt Nam”, “mua hàng Việt Nam là đảm bảo việc làm cho người Việt Nam”; không mua bán, trao đổi, tàng trữ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Các doanh nghiệp cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

BBT