* KCN: Ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại khu công nghiệp Hòa Bình

Khu Công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 1) nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố Kon Tum, với diện tích quy hoạch là 59,22 ha. Đến nay, KCN Hòa Bình đã được lấp đầy với tổng số 29 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký đầu tư  là 473,158 tỷ đồng, vốn thực hiện 255,411 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm đạt khoảng 20 tỷ đồng, giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định cho khoảng 1.500 lao động tại địa phương.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, giữ vững trật tự xã hội để an tâm lao động và sản xuất, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và Công an Thành phố Kon Tum đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại Khu công nghiệp Hòa Bình.

Nội dung chính của Quy chế phối hợp là Giữ gìn trật tự công cộng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp và an toàn cho người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Hòa Bình; Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác trong Khu công nghiệp Hòa Bình.

Xem Quy chế phối hợp tại đây!

Phòng QLDN