* Kiện toàn Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 09/8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, thành viên Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, gồm:

Trưởng Ban quản lý: Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Phó Trưởng Ban quản lý: Đồn Trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Các thành viên Ban quản lý: Trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Trưởng Trạm kiểm dịch động vật Bờ Y; Trưởng Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

BBT