* Kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y quý I đạt 49 triệu USD

Trong quý I/2018 giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y đạt gần 49 triệu USD, thu ngân sách đạt gần 48 tỷ đồng.

Hàng hóa xuất nhập khẩu trong quý I chủ yếu gồm:

Hàng hóa nhập khẩu: cao su, chuối tươi, quả chanh dây tươi, cà phê hạt, đường, quả ớt tươi, năng lượng điện.

Hàng hóa xuất khẩu: vật tư, xi măng, cây con giống, sắt thép và sản phẩm từ sắt thép, phân bón, nhựa và sản phẩm từ nhựa, máy móc thiết bị TXTN...

Theo ước tính, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 89 triệu USD; thu ngân sách đạt 96 tỷ đồng.

BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y