* Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2018

Từ tháng 10/2018 hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Cấm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội; Tiết kiệm trong các ngày truyền thống; Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; Đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp; … sẽ chính thức có hiệu lực.

1. Bổ sung các trường hợp “được” tinh giản biên chế

Từ 15/10, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế sẽ có hiệu lực. Theo nghị định 113/2018, có thêm nhiều trường hợp được cho vào diện bị tinh giảm biên chế.

Cụ thể gồm các trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ hoặc không phù hợp với vị trí đảm nhiệm nhưng không có vị trí khác phù hợp và không thể đào tạo lại.

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ…

Tiếp đến là các trường hợp cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhưng dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó; người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương.

2. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Từ 10/10, Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp sẽ được loại bỏ.

Đơn cử, doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp… Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Nghị định 108 cũng bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Cụ thể, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

3. Cấm dùng xe công đi lễ hội

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội sẽ có hiệu lực từ 15/10. Nghị định cho phép các lễ hội có nguồn gốc nước ngoài được phép tổ chức tại Việt Nam nếu đăng ký đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, lễ hội phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội; tổ chức lễ hội truyền thống theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa; giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội văn hóa.

Nghị định cũng nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội.

Tiếp đến, tổ chức lễ hội phải hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước; phải đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với cán bộ, công chức, viên chức, nghị định nghiêm cấm không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ.

4. Giảm kỷ niệm ngày truyền thống để tiết kiệm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2018 quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Theo nghị định, các đơn vị chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn (số cuối cùng của năm là số 0).

Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm. Không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm.

Người đứng đầu bộ, ngành, cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống theo kế hoạch đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc tổ chức lễ kỷ niệm sao cho bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

5. Điều chỉnh thủ tục cấp giấy xác nhận về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Thông tư 03/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 1-10-2018 đã sửa đổi nhiều quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Không chỉ lược bỏ thành phần hồ sơ; giảm số lượng tài liệu trong thành phần hồ sơ; Thông tư còn cho phép thực hiện việc nộp hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trường hợp hệ thống xử lý chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

BBT (tổng hợp)