* Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 12/10, Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 122/TTr-UBND về thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum trong Quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.

Theo đó, điều chỉnh giảm diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y từ 70.438ha xuống còn khoảng 15.000 ha. Thuộc một phần diện tích tự nhiên các xã: Đăk Sú, Sa Loong, Bờ Y và Đăk Kan huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum..

- Gồm các khu chức năng sau: Khu I (251ha), Khu II - Khu III (930ha), Khu Công nghiệp (1.565ha), Khu chế xuất (200ha), Khu trung tâm thương mại Quốc tế (375ha), Khu đô thị Nam Bờ Y (970ha), Khu Du lịch cột mốc 3 biên (1.500ha), Khu vực cửa khẩu phụ Đăk Kôi (150ha), Kho tàng (278ha), Sân Golf (272ha), Kho ngoại quan (151,14ha), Kho nhiên liệu (154ha), Kho dự trữ quốc gia (157,92ha), Cây xanh mặt nước cạnh Khu công nghiệp (350ha), Khu cho người nước ngoài (284,91ha), Vùng trồng hoa (503,66ha), Khu nghỉ dưỡng cao cấp (116,41ha), Khu sinh thái và nhà ở chuyên đề (300ha), Khu du lịch cửa khẩu (340,36ha), Khu công viên rừng thành phố (1.291,32ha), Đất ở nông thôn và ở mới (1.077ha), Đất canh tác nông nghiệp xen canh lâm nghiệp và đất khác (3.782,28ha).

Tính chất

- Là khu kinh tế cửa khẩu quốc tế có vị trí quan trọng trong tam giác phát triển ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

- Là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Thương mại - dịch vụ - du lịch - công nghiệp - đô thị và nông lâm nghiệp gắn với cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu chính; là đô thị loại II vùng biên giới (đô thị cửa khẩu); điểm du lịch Quốc gia.

- Là cửa ngõ giao thương quốc tế, đầu mối giao thông, xuất - nhập khẩu hàng hóa và thương mại dịch vụ gắn kết hành lang kinh tế Đông - Tây của khu vực.

- Là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chí trở thành đô thị loại II vùng biên giới.

- Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Mục tiêu điều chỉnh

- Cụ thể hóa các quy hoạch chiến lược.

- Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trên cơ sở gắn kết đồng bộ các khu vực cửa khẩu và các khu chức năng trong Khu kinh tế trở thành vùng động lực phát triển, trung tâm liên kết kinh tế của các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, trước hết trong trung tâm Tam giác phát triển ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

- Là tiền đề và cơ sở để xây dựng các khu trung tâm thuộc Khu kinh tế trở thành các đô thị biên giới, trong đó đô thị cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đô thị loại II vùng biên giới. Khai thác có hiệu quả các điều kiện về vị trí địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong quá trình giao lưu kinh tế quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tác dụng lan tỏa của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Phát triển khu vực nông thôn khu vực biên giới, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường xã hội, môi trường sinh thái, văn hóa, dân tộc, trật tự, quốc phòng an ninh, trên cơ sở tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Tạo diện mạo mới cho vùng biên cương trước đây là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trở thành vùng sôi động, hấp dẫn, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

- Tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh biên giới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần dân cư, bảo đảm đoàn kết dân tộc. Phát triển ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển kinh tế biên giới.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

BBT