* Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 Khối thi đua Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế các tỉnh Tây Nguyên

Chiều ngày 01/12, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai - Khối trưởng khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên năm 2017 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Trung Nam – Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và truyền thông; các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban, cán bộ công chức, chuyên viên của các đơn vị trong Khối gồm Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Lăk, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Nông, Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum và Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng.

Trong năm 2017 Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh Tây Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị thành viên trong Khối. Qua đó đã phát động các phong trào thi đua, khen thưởng và thực hiện giao ước thi đua năm 2017 giữa các đơn vị trong Khối với chủ đề Đoàn kết - Sáng tạo - Đồng hành - Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển”; 

Kết quả trong năm 2017, các đơn vị trong Khối đã phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; tập thể đoàn kết, vững mạnh; công tác thi đua khen thưởng đã có những chuyển biến tích cực hơn, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch và hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã ký kết giao ước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý kiến vào nội dung dự thảo báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai là đơn vị xuất sắc được nhận cờ thi đua của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Nông được đề nghị Bộ Trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen.

Các đơn vị trong Khối cũng đã bầu Ban Quản lý các KCN tỉnh Đăk Nông là đơn vị Trưởng Khối và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đăk Lăk là đơn vị Phó Trưởng khối năm 2018. Các đơn vị trong Khối cũng đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

Văn phòng