THÔNG BÁO


Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016

Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016


Thông báo phân công cử CBCC xuống giúp xã kết nghĩa ĐắkAng - Huyện Ngọc Hồi

Thông báo phân công cử CBCC xuống giúp xã kết nghĩa ĐắkAng - Huyện Ngọc Hồi trong công tác chống hạn (đợt 1)


Thông báo số điện thoại, số fax của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của c ...

Thông báo số điện thoại, số fax của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Thong-bao-thoi-gian-nghi-Tet-Nguyen-dan-Binh-Than-nam-2016

Thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính ...

Thực hiện Thông báo số 05/TB-UBND, ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc nghỉ nghỉ Lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:


Thong-bao-ve-thoi-gian-nghi-Tet-Duong-lich-nam-2016

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch nă ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo về thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 như sau:


Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-dau-tu-

Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư

Ngày 25/8/2015, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư của 04 Dự án do nhà đầu tư không có khả năng thực hiện Dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư: 


Thong-bao-ve-viec-nghi-le-nhan-dip-ky-niem-70-nam-Quoc-khanh-nuoc-Cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-

Thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 70 ...

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) như sau:


Thong-bao-cua-bo-phan-tiep-nhan-va-tra-ket-qua-theo-co-che-mot-cua

Thông báo của bộ phận tiếp nhận và trả kết qu ...

Thông báo số điện thoại, số Fax giao dịch của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum