LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác tuần từ ngày 22/12 đến 27/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 22/12 đến 27/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 15/12 đến 19/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 15/12 đến 19/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 08/12 đến 12/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 08/12 đến 12/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 01/12 đến 05/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 01/12 đến 05/12/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 24/11 đến 28/11/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 24/11 đến 28/11/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 17/11 đến 21/11/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 17/11 đến 21/11/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 10/11 đến 14/11/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 10/11 đến 14/11/2014.

Lịch công tác tuần từ 03/11 đến 07/11/2014

Lịch công tác tuần từ 03/11 đến 07/11/2014

Lịch công tác tuần từ 27/10 đến 31/10/2014

Lịch công tác tuần từ 27/10 đến 31/10/2014

Lịch công tác tuần từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2014.

Lịch công tác tuần từ ngày 20/10 đến ngày 24/10/2014.

Lịch công tác tuần từ 13/10 - 17/10/2014)

Lịch công tác tuần từ 13/10 - 17/10/2014)

Lịch công tác tuần từ 06/10 đến 10/10/2014

Lịch công tác tuần từ 06/10 đến 10/10/2014

Lịch công tác tuần từ 29/9 đến 04/102014)

Lịch công tác tuần từ 29/9 đến 04/102014)

Lịch công tác tuần từ 22/9 đến 26/9/2014)

Lịch công tác tuần từ 22/9 đến 26/9/2014)

Lịch công tác tuần từ 15/9 đến 19/9/2014)

Lịch công tác tuần từ 15/9 đến 19/9/2014)

Lịch công tác tuần từ 08/9 đến 12/9/2014

Lịch công tác tuần từ 08/9 đến 12/9/2014

Lịch công tác tuần từ 01/9 đến 06/9/2014)

Lịch công tác tuần từ 01/9 đến 06/9/2014)Lịch công tác tuần 33 năm 2014 (từ 11/8 - 15/8/2014)

Lịch công tác tuần 33 năm 2014 (từ 11/8 - 15/8/2014)