LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25-29/6/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18-22/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18-22/6/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11-15/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04-08/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/5-01/6/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/5-01/6/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21-25/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21-25/5/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14-18/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14-18/5/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07-11/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07-11/5/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018 (Sửa đổi, bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05 đến ngày 09/02/2018 (bổ sung lần 1)