LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02-04/5/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 23-27/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 16-20/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 09-13/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 02-06/4/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26-30/3/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 19-23/3/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 12-16/3/2018 (Sửa đổi, bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/3/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05 đến ngày 09/02/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần 3)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/01/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/12/2017. 


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/12/2017