LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 26/02 đến ngày 02/3/2018


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12/2 đến 23/02/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05-09/02/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 05 đến ngày 09/02/2018 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ 29/01 đến 02/02 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/01/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần 3)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/01/2018 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/01/2018

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/01/2018.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/12/2017. 


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/11 đến 01/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/11 đến 01/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/11/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 11/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 11/11/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27/7/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27/7/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/10/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/10/2017