LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/11 đến 01/12/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/11 đến 01/12/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/11/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 11/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 11/11/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/10 đến 03/11/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27/7/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27/7/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/10/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/10/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/10/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/10/2017 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/10/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/10/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/9/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/9/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/9/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/9/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/8 đến 01/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/8 đến 01/9/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/8/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/8/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07 đến 11/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07 đến 11/8/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/7 đến 04/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/7 đến 04/8/2017.