LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/9/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15/9/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 08/9/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/8 đến 01/9/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/8 đến 01/9/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/8/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/8/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07 đến 11/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 07 đến 11/8/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/7 đến 04/8/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/7 đến 04/8/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28/7/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28/7/2017 (Bổ sung lần 1).


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21/7/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21/7/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14/7/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14/7/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03 đến 07/7/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03 đến 07/7/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến 30/6/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến 30/6/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/6/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/6/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến 16/6/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến 16/6/2017. 


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 09/6/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 09/6/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/5 đến 02/6/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/5 đến 02/6/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/5/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/5/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/5/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/5/2017 (bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/5/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/5/2017