LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/5/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 22 đến 26/5/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/5/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/5/2017 (bổ sung lần 2)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/5/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 08 đến 12/5/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/5/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/5/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28/4/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28/4/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21/4/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21/4/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14/4/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14/4/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03 đến 07/4/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03 đến 07/4/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27 đến 31/3/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27 đến 31/3/2017 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/3/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/3/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/3/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/3/2017 (bổ sung lần 1).


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/3/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/3/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/02 đến 03/3/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/02 đến 03/3/2017 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/02/2017 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/02/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/02/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23/01 đến 03/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23/01 đến 03/02/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/01/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/01/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/01/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/01/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/01/2012

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/01/2017 (bổ sung lần 1)