LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/3/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/3/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/02 đến 03/3/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 27/02 đến 03/3/2017 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 20 đến 24/02/2017 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 13 đến 17/02/2017.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 06 đến 10/02/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23/01 đến 03/02/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23/01 đến 03/02/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/01/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 16 đến 20/01/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/01/2017

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 09 đến 13/01/2017


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/01/2012

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/01/2017 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến ngày 30/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến ngày 30/12/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/12/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/12/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 12/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 12/12/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/11/2016 (bổ sung lần 1) 


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/11/2016.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 11/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 11/11/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/10 đến 04/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/10 đến 04/11/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21 tháng 10 năm 2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21 tháng 10 năm 2016 (bổ sung lần 1)