LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến ngày 30/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến ngày 30/12/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/12/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/12/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 12/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 12/12/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 21 đến 25/11/2016 (bổ sung lần 1) 


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 14 đến 18/11/2016.


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 11/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 04 đến 11/11/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/10 đến 04/11/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 31/10 đến 04/11/2016


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21 tháng 10 năm 2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 17 đến 21 tháng 10 năm 2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14 tháng 10 năm 2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14 tháng 10 năm 2016


Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 07/10/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03 đến 07/10/2016 (sửa đổi, bổ sung)


Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 30/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến 30 tháng 9 năm 2016


Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 23/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/9/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến 16 tháng 9 năm 2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 09/9/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/8 đến 02/9/2016 (bổ sung lần 1).


Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26/8/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26/8/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19/8/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/8/2016.