LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14 tháng 10 năm 2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 10 đến 14 tháng 10 năm 2016


Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 07/10/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 03 đến 07/10/2016 (sửa đổi, bổ sung)


Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 30/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 26 đến 30 tháng 9 năm 2016


Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 23/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 19 đến 23/9/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 16/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 12 đến 16 tháng 9 năm 2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 09/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 05 đến 09/9/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 29/8 đến 02/9/2016 (bổ sung lần 1).


Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26/8/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 26/8/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 19/8/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15 đến 19/8/2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 12/8/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 08 đến ngày 12/8/2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 01 đến ngày 05/8/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 01 đến 05/8/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 29/7/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/7/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22/7/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22/7/2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến 15/7/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15 tháng 7 năm 2016


Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08/7/2016

Lịch công tác Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh từ 04 đến 08/7/2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 24/6/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 24/6/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17/5/2016

Lịch công tác tuần BQL Khu kinh tế tỉnh từ 13 đến ngày 17/6/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 10/6/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 6 đến 10/6/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/5 đến 03/6/2016