LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2016 đến ngày 25/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2016 đến ngày 25/3/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến 20/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến 20/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác tuần từ ngày 29/02 đến ngày 04/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 29/02 đến ngày 04/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 15/02 đến 19/02/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 15/02 đến 19/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 01/02 đến 05/02/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 25/01 đến 29/01/2016

Lịch công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2016


Lịch công tác từ ngày 18/01 đến 22/01/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 18/01 đến 22/01/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016

Lịch công tác tuần của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 04/01 đến 08/01/2016

Lịch công tác tuần của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 28/12 đến 01/01/2016

Lịch công tác tuần của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 21/12 đến 25/12/2015

Lịch công tác tuần của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 14/12 đến 18/12/2015

Lịch công tác từ ngày 14/12 đến 18/12/2015, của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 07/12 đến 11/12/2015

Lịch công tác từ ngày 07/12 đến 11/12/2015, của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 30/11 đến 04/12/2015

Lịch công tác từ ngày 30/11 đến 04/12/2014, của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 23/11 đến 27/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Lịch công tác từ ngày 23/11 đến 27/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Lịch công tác từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 2/11 đến 6/11/2015

Lịch công tác từ ngày 02/11 đến 06/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 26/10 đến 30/10/2015

Lịch công tác từ ngày 26/10 đến 30/10/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum