LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22/7/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22/7/2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến 15/7/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 11 đến 15 tháng 7 năm 2016


Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08/7/2016

Lịch công tác Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh từ 04 đến 08/7/2016.


Lịch công tác tuần từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 24/6/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 24/6/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17/5/2016

Lịch công tác tuần BQL Khu kinh tế tỉnh từ 13 đến ngày 17/6/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 10/6/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 6 đến 10/6/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 30/5 đến 03/6/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 27/5/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27 tháng 5 năm 2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20/5/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 16 đến 20/5/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13/5/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13/5/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06/5/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/5/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 29/4/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/4/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22/4/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/4/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15/4/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến 15/4/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08/4/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08/4/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 28/3 đến 01/4/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 28/3 đến 01/4/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2016 đến ngày 25/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2016 đến ngày 25/3/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến 20/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến 20/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum