LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 27/5/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 23 đến 27 tháng 5 năm 2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 20/5/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế từ ngày 16 đến 20/5/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13/5/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 13/5/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 06/5/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 02 đến 06/5/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 29/4/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 25 đến 29/4/2016 (bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 22/4/2016

Lịch công tác BQL Khu kinh tế tỉnh từ ngày 18 đến 22/4/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15/4/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến 15/4/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08/4/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 08/4/2016 (Bổ sung lần 1)


Lịch công tác tuần từ ngày 28/3 đến 01/4/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 28/3 đến 01/4/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2016 đến ngày 25/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 21/3/2016 đến ngày 25/3/2016


Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến 20/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến 20/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 07/3/2016 đến ngày 11/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác tuần từ ngày 29/02 đến ngày 04/3/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 29/02 đến ngày 04/3/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 15/02 đến 19/02/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 15/02 đến 19/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 01/02 đến 05/02/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 25/01 đến 29/01/2016

Lịch công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2016


Lịch công tác từ ngày 18/01 đến 22/01/2016

Lịch công tác tuần từ ngày 18/01 đến 22/01/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 11/01/2016 đến ngày 15/01/2016

Lịch công tác tuần của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 04/01 đến 08/01/2016

Lịch công tác tuần của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum