LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác từ ngày 28/12 đến 01/01/2016

Lịch công tác tuần của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 21/12 đến 25/12/2015

Lịch công tác tuần của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 14/12 đến 18/12/2015

Lịch công tác từ ngày 14/12 đến 18/12/2015, của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 07/12 đến 11/12/2015

Lịch công tác từ ngày 07/12 đến 11/12/2015, của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 30/11 đến 04/12/2015

Lịch công tác từ ngày 30/11 đến 04/12/2014, của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 23/11 đến 27/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Lịch công tác từ ngày 23/11 đến 27/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 


Lịch công tác từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

Lịch công tác từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 2/11 đến 6/11/2015

Lịch công tác từ ngày 02/11 đến 06/11/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 26/10 đến 30/10/2015

Lịch công tác từ ngày 26/10 đến 30/10/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015

Lịch công tác từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015


Lịch công tác từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015

Lịch công tác từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015 của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2015

Lịch công tác tuần của BQL Khu kinh tế từ ngày 7/9/2015 đến ngày 11/9/2015


Lịch công tác từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015

Lịch công tác từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015

Lịch công tác từ ngày 03/8/2015 đến ngày 7/8/2015

Lịch công tác từ ngày 03/8/2015 đến ngày 7/8/2015