LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 05 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015

Lịch công tác từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015


Lịch công tác từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015

Lịch công tác từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015 của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2015

Lịch công tác tuần của BQL Khu kinh tế từ ngày 7/9/2015 đến ngày 11/9/2015


Lịch công tác từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015

Lịch công tác từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015

Lịch công tác từ ngày 03/8/2015 đến ngày 7/8/2015

Lịch công tác từ ngày 03/8/2015 đến ngày 7/8/2015

Lịch công tác từ ngày 27/7/2015 đến ngày 31/7/2015

Lịch công tác từ ngày 27/7/2015 đến ngày 31/7/2015

Lịch công tác tuần từ 20/7 - 24/72015

Lịch công tác tuần từ 20/7 - 24/72015

Lịch công tác từ ngày 13/7/2015 đến ngày 17/7/2015

Lịch công tác từ ngày 13/7/2015 đến ngày 17/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2015 đến ngày 10/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2015 đến ngày 10/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2015 đến ngày 03/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2015 đến ngày 03/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2015 đến ngày 26/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2015 đến ngày 26/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2015 đến ngày 19/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2015 đến ngày 19/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 08/06/2015 đến ngày 12/06/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 08/06/2015 đến ngày 12/06/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 01/6/2015 đến ngày 05/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 01/6/2015 đến ngày 05/6/2015