LỊCH CÔNG TÁC


Lịch công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015

Lịch công tác từ ngày 21/9/2015 đến ngày 25/9/2015


Lịch công tác từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015

Lịch công tác từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015 của BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum


Lịch công tác từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2015

Lịch công tác tuần của BQL Khu kinh tế từ ngày 7/9/2015 đến ngày 11/9/2015


Lịch công tác từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015

Lịch công tác từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015


Lịch công tác từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015

Lịch công tác từ ngày 10/8/2015 đến ngày 14/8/2015

Lịch công tác từ ngày 03/8/2015 đến ngày 7/8/2015

Lịch công tác từ ngày 03/8/2015 đến ngày 7/8/2015

Lịch công tác từ ngày 27/7/2015 đến ngày 31/7/2015

Lịch công tác từ ngày 27/7/2015 đến ngày 31/7/2015

Lịch công tác tuần từ 20/7 - 24/72015

Lịch công tác tuần từ 20/7 - 24/72015

Lịch công tác từ ngày 13/7/2015 đến ngày 17/7/2015

Lịch công tác từ ngày 13/7/2015 đến ngày 17/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2015 đến ngày 10/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2015 đến ngày 10/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2015 đến ngày 03/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2015 đến ngày 03/7/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2015 đến ngày 26/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 22/6/2015 đến ngày 26/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2015 đến ngày 19/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2015 đến ngày 19/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 08/06/2015 đến ngày 12/06/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 08/06/2015 đến ngày 12/06/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 01/6/2015 đến ngày 05/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 01/6/2015 đến ngày 05/6/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 25/5/2015 đến ngày 29/5/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 25/5/2015 đến ngày 29/5/2015

Lịch công tác từ ngày 18/5/2015 đến ngày 22/5/2015

Lịch công tác từ ngày 18/5/2015 đến ngày 22/5/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 11/05/2015 đến ngày 15/05/2015

Lịch công tác tuần từ ngày 11/05/2015 đến ngày 15/05/2015