CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Tình-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-thang-9-2015-va-chuong-trinh-cong-tac-thang-10-2015

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2015 và ...

Thực hiện Thông báo số 110/TB-UBND ngày 05/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2015. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo kết quả công tác trong tháng 9 và một số đầu công việc của tháng 10/2015 như sau:


Tình-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-thang-8-2015-va-chuong-trinh-cong-tac-thang-9-2015

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2015 và ...

Thực hiện Thông báo số 110/TB-UBND ngày 05/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2015. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo kết quả công tác trong tháng 8 và một số đầu công việc của tháng 9/2015 như sau:


Ket-luan-cua-dong-chi-Pham-Thanh-Ha-–-Truong-ban-Ban-quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-tai-cuoc-hop-giao-ban-ngay-14-9-2015

Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ...

Ngày 14/9/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.


Ket-luan-cua-dong-chi-Pham-Thanh-Ha-–-Truong-ban-Ban-quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-tai-cuoc-hop-giao-ban-ngay-04-9-2015

Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ...

Ngày 04/9/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.


Ket-luan-cua-dong-chi-Pham-Thanh-Ha-–-Truong-ban-Ban-quan-ly-Khu-kinh-te-tinh-tai-cuoc-hop-giao-ban-ngay-24-8-2015

Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ...

Ngày 24/8/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị và kết quả thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:


Ket-luan-tai-cuoc-hop-giao-ban-ngay-14-8-2015

Kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 14/8/2015

Ngày 14/8/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.


Tình-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-thang-7-2015-va-Chuong-trinh-cong-tac-thang-8-2015

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2015 và ...

Thực hiện Công văn số 208/SKHĐT-TH ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả thực hiện như sau:


Báo cáo tình hònh thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2015 và chương trình công tác tháng 7/2015

Báo cáo tình hònh thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2015 và chương trình công tác tháng 7/2015

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 ...

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thông báo kết luận giao ban ngày 05 tháng 06 năm 2015

Thông báo kết luận giao ban ngày 05 tháng 06 năm 2015

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3-2015 và chường trình công tác tháng 4-2015

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3-2015 và chường trình công tác tháng 4-2015

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4-2015 và chường trình công tác tháng 5-2015

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4-2015 và chường trình công tác tháng 5-2015

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5-2015 và chường trình công tác tháng 6-2015

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5-2015 và chường trình công tác tháng 6-2015

Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 07/5/2015

Ngày 07/5/2015 tại Hội trường Trạm KSLH CKQT Bờ Y, đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó Trưởng ban BQLKKT tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo BQLKKT tỉnh; lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc.

-Thong-bao-ve-thoi-gian-nghi-le-Gio-To-Hung-Vuong-Chien-thang-30-4-va-Quoc-te-lao-dong-1-5

Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng V ...

Thông báo về thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Thông báo kết luận giao ban ngày 24 tháng 03 năm 2015

Thông báo kết luận giao ban ngày 24/3/2015

Lịch trực thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Lịch trực thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Báo cáo hoạt động tháng 1/2015

Báo cáo hoạt động tháng 1/2015

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Thông báo kết luận giao ban tháng 1/2015

Thông báo kết luận giao ban tháng 1/2015