VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thâng 3/2017 và chương trình công tác tháng 4/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thâng 3/2017 và chương trình công tác tháng 4/2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả quý I năm 2017

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả quý I năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch kiểm tra, rà soát tỉnh hình thực hiện các dự án đầu tư (lĩnh vực đất đai, xây dựn ...

Kế hoạch kiểm tra, rà soát tỉnh hình thực hiện các dự án đầu tư (lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường) tại Khu CN Hoà Bình và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư cà cung cấp thông tin về QHXD (Cty TNHH MTV Chiếng Th ...

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư cà cung cấp thông tin về QHXD (Cty TNHH MTV Chiếng Thắng I). Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo ti ...

V/v: triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện công khai việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện công khai việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vầ BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nư ...

V/v: triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vầ BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: bổ sung chức năng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp ĐăkLa, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

V/v: bổ sung chức năng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp ĐăkLa, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: dừng thi công, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bì ...

V/v: dừng thi công, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v:dừng thi công , tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bì ...

V/v:dừng thi công , tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu II và Khu III- KKT cửa ...

V/v: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu II và Khu III- KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v:đề nghị giao đất cho Ban quản lý KKT tỉnh Kon tum để bố trí và sử dụng theo quy hoạch

V/v:đề nghị giao đất cho Ban quản lý KKT tỉnh Kon tum để bố trí và sử dụng theo quy hoạch. Tải về: File đính kèm.


V/v: thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2017

V/v: thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đ ...

V/v: xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ( đợt 1) Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc Tế Bờ Y (giai đoạn 1). Tải về: File đính kèm.


V/v: điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn II) tỉnh Kon Tum

V/v: điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn II) tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014

V/v: triển khai nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014. Tải về: File đính kèm. 


V/v: kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

V/v: kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Tải về: File đính kèm.