VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017 và Chương trình công tác tháng 5/2017

BC tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017 và Chương trình công tác tháng 5/2017. Tải về: File đính kèm.Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ...

Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh Kon ...

Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh uỷ khoá XV về tiếp tục ...

Báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của tỉnh uỷ khoá XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới. Tải về: File đính kèm.


Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh qu ...

Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 2020. Tải về: File đính kèm.


Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại BQL KKT tỉnh Kon ...

 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại BQL KKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Về việc xin ý kiến đối với Bản ghi nhớ giữa BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y và BQL cửa khẩu quốc ...

Về việc xin ý kiến đối với Bản ghi nhớ giữa BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y và BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y và BQL cửa khẩu quốc tế Phu Cưa. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thâng 3/2017 và chương trình công tác tháng 4/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thâng 3/2017 và chương trình công tác tháng 4/2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả quý I năm 2017

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả quý I năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch kiểm tra, rà soát tỉnh hình thực hiện các dự án đầu tư (lĩnh vực đất đai, xây dựn ...

Kế hoạch kiểm tra, rà soát tỉnh hình thực hiện các dự án đầu tư (lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường) tại Khu CN Hoà Bình và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư cà cung cấp thông tin về QHXD (Cty TNHH MTV Chiếng Th ...

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư cà cung cấp thông tin về QHXD (Cty TNHH MTV Chiếng Thắng I). Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo ti ...

V/v: triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện công khai việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện công khai việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vầ BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nư ...

V/v: triển khai thực hiện Kế hoạch hành động vầ BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: bổ sung chức năng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp ĐăkLa, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

V/v: bổ sung chức năng sử dụng đất tại Cụm công nghiệp ĐăkLa, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: dừng thi công, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bì ...

V/v: dừng thi công, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bình. Tải về: File đính kèm.


V/v:dừng thi công , tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bì ...

V/v:dừng thi công , tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại kô P/S, KCN Hòa Bình. Tải về: File đính kèm.