VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu II và Khu III- KKT cửa ...

V/v: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu II và Khu III- KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v:đề nghị giao đất cho Ban quản lý KKT tỉnh Kon tum để bố trí và sử dụng theo quy hoạch

V/v:đề nghị giao đất cho Ban quản lý KKT tỉnh Kon tum để bố trí và sử dụng theo quy hoạch. Tải về: File đính kèm.


V/v: thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2017

V/v: thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đ ...

V/v: xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ( đợt 1) Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc Tế Bờ Y (giai đoạn 1). Tải về: File đính kèm.


V/v: điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn II) tỉnh Kon Tum

V/v: điều chỉnh vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn II) tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014

V/v: triển khai nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014. Tải về: File đính kèm. 


V/v: kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

V/v: kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình ...

V/v: thực hiện các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tro ...

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong tháng 2/2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017 và chương trình công tác tháng 3/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017 và chương trình công tác tháng 3/2017. Tải về: File đính kèm.


Tờ trình đề nghị công bố các thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết c ...

Tờ trình đề nghị công bố các thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: đăng ký các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch v ...

V/v: đăng ký các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tải về: File đính kèm.


V/v: thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

V/v: thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc phục vụ sự kiện Tuần Văn hóa, xúc tiến đầu tư tỉnh Ko ...

V/v: cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc phục vụ sự kiện Tuần Văn hóa, xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: giải quyết Trạm thu phí BOT Đường Ngọc Hồi - Dốc Muối

V/v: giải quyết Trạm thu phí BOT Đường Ngọc Hồi - Dốc Muối. Tải về: File đính kèm.


V/v: phân công công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại

V/v: phân công công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại. Tải về: File đính kèm.