VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: thực hiện các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình ...

V/v: thực hiện các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp đối với các CSSX tại KCN Hòa Bình và KKT CKQT Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tro ...

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong tháng 2/2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017 và chương trình công tác tháng 3/2017

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017 và chương trình công tác tháng 3/2017. Tải về: File đính kèm.


Tờ trình đề nghị công bố các thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết c ...

Tờ trình đề nghị công bố các thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: đăng ký các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch v ...

V/v: đăng ký các TTHC có thể thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Tải về: File đính kèm.


V/v: thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

V/v: thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

V/v: đề án thành lập Ban quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc phục vụ sự kiện Tuần Văn hóa, xúc tiến đầu tư tỉnh Ko ...

V/v: cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc phục vụ sự kiện Tuần Văn hóa, xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: giải quyết Trạm thu phí BOT Đường Ngọc Hồi - Dốc Muối

V/v: giải quyết Trạm thu phí BOT Đường Ngọc Hồi - Dốc Muối. Tải về: File đính kèm.


V/v: phân công công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại

V/v: phân công công chức phụ trách công tác thông tin đối ngoại. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo triển khai giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực hạ tầng, giao thông ...

Báo cáo triển khai giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực hạ tầng, giao thông trước kỳ họp thứ 2 và thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI. Tải về: File đính kèm.


V/v: đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công lộ Đường trục chính Khu I-Khu KTCK quốc tế Bờ Y

V/v: đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công lộ Đường trục chính Khu I-Khu KTCK quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng ( đối với phương tiện ra, vào ...

V/v:triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng ( đối với  phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu  quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: kinh phí trả nợ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm côn ...

V/v: kinh phí trả nợ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: xin ý kiến về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

V/v: xin ý kiến về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

V/v: kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: chấp thuận giản tiến độ đầu tư dự án ( Công ty TNHH Nắng Bình Minh)

V/v: chấp thuận giản tiến độ đầu tư dự án ( Công ty TNHH  Nắng Bình Minh). Tải về: File đính kèm.