VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Báo cáo triển khai giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực hạ tầng, giao thông ...

Báo cáo triển khai giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực hạ tầng, giao thông trước kỳ họp thứ 2 và thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI. Tải về: File đính kèm.


V/v: đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công lộ Đường trục chính Khu I-Khu KTCK quốc tế Bờ Y

V/v: đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công lộ Đường trục chính Khu I-Khu KTCK quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng ( đối với phương tiện ra, vào ...

V/v:triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng ( đối với  phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu  quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: kinh phí trả nợ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm côn ...

V/v: kinh phí trả nợ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: xin ý kiến về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

V/v: xin ý kiến về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

V/v: kết quả thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: chấp thuận giản tiến độ đầu tư dự án ( Công ty TNHH Nắng Bình Minh)

V/v: chấp thuận giản tiến độ đầu tư dự án ( Công ty TNHH  Nắng Bình Minh). Tải về: File đính kèm.


V/v: xác nhận chủ trương đầu tư dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của công ty CP ...

V/v: xác nhận chủ trương đầu tư dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của công ty CP Đầu tư Hoàng Lâm. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v:tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan;công đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy h ...

V/v:tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan;công đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2035. Tải về: File đính kèm.


V/v: trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế c ...

V/v: trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: giải quyết đối với 02 dự án dừng thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế ...

V/v: giải quyết đối với 02 dự án dừng thực hiện  trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình năm 20 ...

V/v: thực hiện bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2016, nhiệm vụ năm 2017

V/v: tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: báo cáo kết quả rà soát, xác định hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật do ...

V/v:  báo cáo kết quả rà soát, xác định hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: đấu tranh chống buôn lậu, giai lận thương mại và hàng giả trươqcs, trong và sau Tết N ...

KH đấu tranh chống buôn lậu, giai lận thương mại và hàng giả trươqcs, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: giúp xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi trong năm 2017

V/v: giúp xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi  trong năm 2017. Tải về: File đính kèm.