VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: xác nhận chủ trương đầu tư dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của công ty CP ...

V/v: xác nhận chủ trương đầu tư dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y của công ty CP Đầu tư Hoàng Lâm. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v:tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan;công đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy h ...

V/v:tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan;công đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2035. Tải về: File đính kèm.


V/v: trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế c ...

V/v: trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: giải quyết đối với 02 dự án dừng thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế ...

V/v: giải quyết đối với 02 dự án dừng thực hiện  trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.


V/v: thực hiện bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình năm 20 ...

V/v: thực hiện bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2016, nhiệm vụ năm 2017

V/v: tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2016, nhiệm vụ năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: báo cáo kết quả rà soát, xác định hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật do ...

V/v:  báo cáo kết quả rà soát, xác định hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: đấu tranh chống buôn lậu, giai lận thương mại và hàng giả trươqcs, trong và sau Tết N ...

KH đấu tranh chống buôn lậu, giai lận thương mại và hàng giả trươqcs, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: giúp xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi trong năm 2017

V/v: giúp xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi  trong năm 2017. Tải về: File đính kèm.


V/v: đề nghị giản tiến độ dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi của côn ...

V/v: đề nghị giản tiến độ dự án đầu tư  xây dựng khu đô thị Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi của công ty TNHH SXTM Nắng Bình Minh. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cườ ...

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tải về: File đình kèm. 


V/v: mời họp bàn biện pháp đẩy nhan tiến độ xây dựng

V/v: mời họp bàn biện pháp  đẩy nhan tiến độ xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp phòng trào thi đ ...

V/v: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp phòng trào thi đua năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 và Chương trình công tác tháng 12/2016

 Báo cáo tình hình  thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2016 và Chương trình công tác tháng 12/2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo chính sách nhà ở cho công nhân trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế ửa khẩu quố ...

Báo cáo chính sách nhà ở cho công nhân  trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế ửa khẩu quốc tế Bờ Y. tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp về thu phí hạ tầng tại cửa khẩu quố ...

Về việc xin ý kiến giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp về thu phí hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.