VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: báo cáo công tác thông kê ngành xây dựng năm 2016

V/v: báo cáo công tác thông kê ngành xây dựng năm 2016. Tải về: File đính kèm.


V/v: Nội dung phục vụ làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh theo Văn bản số 1681/VP-KT ngày 01/1 ...

Báo cáo Nội dung phục vụ làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh theo Văn bản số 1681/VP-KT ngày 01/11/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điê ...

Kế hoạch của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điêm về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình 29-Ctr/TU ngày 04/5/2012 của Tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


V/v: thu hồi đất do ngườ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

Quyết định thu hồi đất do ngườ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tải về: File đính kèm.V/v: phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu : Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế -kỹ ...

V/v: phê duyệt  kết quả chỉ định thầu gói thầu : Tư vấn  thiết kế, lập báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình  trình Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tải về: File đính kèm.


V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lự chọn nhà ...

V/v: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lự chọn nhà thầu thuạc hiện  giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Nhà trưng bày, giới thiệu cột mốc biên giới 03 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô TM6 (Cty C ...

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô TM6 (Cty Cp Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô DN 14( cty ...

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng -lô DN 14 (Cty Cp Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng - lô TM 5 (Cty ...

V/v: giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng - lô TM 5 (Cty CP Dương Minh Châu). Tải về: File đính kèm.


V/v: lập thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư của công ty CP đầu tư Hoàng Lâm

V/v: lập thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư của công ty CP đầu tư Hoàng Lâm. Tải về: File đính kèm.V/v: giấy phép xây dựng ( DNTN TM GIa Bảo)

V/v: giấy phép xây dựng ( DNTN TM GIa Bảo). Tải về: File đính kèm.


Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư và phát triển hệ thống logistics tại KKT c ...

Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư và phát triển  hệ thống logistics tại KKT của khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện công văn số 190-CV/TU, ngày 29/9/2016 của Thường vụ Tỉnh uỷ

V/v: triển khai thực hiện công văn số 190-CV/TU, ngày 29/9/2016 của Thường vụ Tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9-2016

Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9-2016. Tải về: File tại đây.


Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Hoà Bình (giai đoạn 1)

Về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Hoà Bình (giai đoạn 1). Tải về: File đính kèm.


Về việc phúc đáp văn bản số 08-2016/CV-DMC, ngày 08/9/2016 cảu Công ty CP Dương Minh Châu

Về việc phúc đáp văn bản số 08-2016/CV-DMC, ngày 08/9/2016 cảu Công ty CP Dương Minh Châu. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2016 và Chương trình công tác tháng 11/2016

Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2016 và Chương trình công tác tháng 11/2016. Tải về: File đính kèm.