VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Nâ ...

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Nâng cấp đường D8 Khu I. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File tại đây!


Chương trình công tác năm 2017 của Tỉnh uỷ, BTV tỉnh uỷ

Chương trình công tác năm 2017 của Tỉnh uỷ, BTV tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2016

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Thông báo công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoà Bình ( giai đoạn 2) phường Ngô Mâ ...

Thông báo công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoà Bình ( giai đoạn 2) phường Ngô Mây TP Kon Tum. tỉnh Kon Tum. Tải về: File tại đây.


Quyết định miễn tiều thuê đất cho Hộ Kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình

Quyết định miễn tiều thuê đất cho Hộ Kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình. Tải về: File tại đây.


Quyết định phê duyệt hình thức dự toán chi phí công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp ...

Quyết định phê duyệt hình thức dự toán chi phí công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoà Bình ( giai đoạn 2) phường Ngô Mây, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tải về: File tại đây.


Thông báo thoả thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

Thông báo thoả thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Tải về: File tại đây!


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2016

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016

Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File tại đây.


Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Tải về: File tại đây.


Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016 và Chương trình công tác tháng 10/2016

 Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016 và Chương trình công tác tháng 10/2016. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm ...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tải về: File tại đây.


Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002. Tải về: File đính kèm.


Về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2 ...

Về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2016. Tải về: File đính kèm.


Về việc gia hạn thời gian hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư

Về việc gia hạn thời gian hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04/5/2012 của Tỉnh uỷ khoá XIV

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04/5/2012 của Tỉnh uỷ khoá XIV. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời văn bản số 12/VB-VKT, ngày 11/8/2016 của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng 1

V/v: trả lời văn bản số 12/VB-VKT, ngày 11/8/2016 của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng 1. Tải về: File đính kèm.