VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v: giấy phép xây dựng ( DNTN TM GIa Bảo)

V/v: giấy phép xây dựng ( DNTN TM GIa Bảo). Tải về: File đính kèm.


Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư và phát triển hệ thống logistics tại KKT c ...

Quyết định cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư và phát triển  hệ thống logistics tại KKT của khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


V/v: triển khai thực hiện công văn số 190-CV/TU, ngày 29/9/2016 của Thường vụ Tỉnh uỷ

V/v: triển khai thực hiện công văn số 190-CV/TU, ngày 29/9/2016 của Thường vụ Tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9-2016

Báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thường kỳ tháng 9-2016. Tải về: File tại đây.


Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Hoà Bình (giai đoạn 1)

Về việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ KCN Hoà Bình (giai đoạn 1). Tải về: File đính kèm.


Về việc phúc đáp văn bản số 08-2016/CV-DMC, ngày 08/9/2016 cảu Công ty CP Dương Minh Châu

Về việc phúc đáp văn bản số 08-2016/CV-DMC, ngày 08/9/2016 cảu Công ty CP Dương Minh Châu. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2016 và Chương trình công tác tháng 11/2016

Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2016 và Chương trình công tác tháng 11/2016. Tải về: File đính kèm.


Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Nâ ...

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Nâng cấp đường D8 Khu I. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File tại đây!


Chương trình công tác năm 2017 của Tỉnh uỷ, BTV tỉnh uỷ

Chương trình công tác năm 2017 của Tỉnh uỷ, BTV tỉnh uỷ. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2016

Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Thông báo công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoà Bình ( giai đoạn 2) phường Ngô Mâ ...

Thông báo công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoà Bình ( giai đoạn 2) phường Ngô Mây TP Kon Tum. tỉnh Kon Tum. Tải về: File tại đây.


Quyết định miễn tiều thuê đất cho Hộ Kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình

Quyết định miễn tiều thuê đất cho Hộ Kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình. Tải về: File tại đây.


Quyết định phê duyệt hình thức dự toán chi phí công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp ...

Quyết định phê duyệt hình thức dự toán chi phí công bố quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoà Bình ( giai đoạn 2) phường Ngô Mây, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tải về: File tại đây.


Thông báo thoả thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

Thông báo thoả thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Tải về: File tại đây!


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2016

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016

Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File tại đây.


Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo

Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Tải về: File tại đây.


Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016 và Chương trình công tác tháng 10/2016

 Báo cáo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016 và Chương trình công tác tháng 10/2016. Tải về: File đính kèm.