VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


V/v:tham gia hội thao kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy toàn tỉnh lần thứ VI/2016

V/v:tham gia hội thao kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy toàn tỉnh lần thứ VI/2016. File đính kèm: Tải về.


Báo cáo tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụn ...

Báo cáo tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tại Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo rà soát tổng thể quy hoạch xây dựng (QHXD) đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bà ...

Báo cáo rà soát tổng thể quy hoạch xây dựng (QHXD) đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu-Cụm công nghiệp. Tải về: File đính kèm.


Điều chỉnh diện tịch quy hoạch Khu công nghiệp Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tumđiều chỉn ...

Điều chỉnh diện tịch quy hoạch Khu công nghiệp Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tumđiều chỉnh diện tịch quy hoạch Khu công nghiệp Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo về việc quản lý, đầu tư, khai thác du lịch tại cột mốc biên giới ba nước Việt Nam- ...

Báo cáo về việc quản lý, đầu tư, khai thác du lịch tại cột mốc biên giới ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tải về về: File đính kèm.


Về việc thuê đất tại KCN Hoà Bình ( Công ty TNHH Khiêm Khang)

Về việc thuê đất tại KCN Hoà Bình ( Công ty TNHH Khiêm Khang). Tải về: File đính kèm.


Quyết định thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ ISO và kiểm tra giám sát năm 2016

Quyết định thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ ISO và kiểm tra giám sát năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả chi trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ...

Báo cáo kết quả chi trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến năm 2015. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo 7 năm thực hiện đề ná nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (2009-2016)

Báo cáo 7 năm thực hiện đề ná nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (2009-2016). Tải về: File đính kèm.Thông báo về việc thực hiện kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hoá học.dioxin t ...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hoá học.dioxin trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Tải về: File đính kèm.


Về việc điều chỉnh vốn dự án đầu tư

Về việc điều chỉnh vốn dự án đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Về việc thực hiện quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc và các thành phần môi trường các cơ ...

Về việc thực hiện quan trắc, báo cáo kết quả quan trắc và các thành phần môi trường các cơ sở trên địa bàn các KCN, KKT. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016 và chương trình công tác tháng 8/2016

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016 và chương trình công tác tháng 8/2016. Tải về: File đính kèm.


Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Tải về: File đính kèm.


V/v thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường trước khi xây dựng dự án đầu tư trong KCN Hoà ...

V/v thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường trước khi xây dựng dự án đầu tư trong KCN Hoà Bình. Tải về: File đính kèm.


Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế ...

Thông báo về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File tại đây.


Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng ...

Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động 6 tháng đầu năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc miễn tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi

Quyết định về việc miễn tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Bảo Long Ngọc Hồi. Tải về: File đính kèm.