VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH


Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm ...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Tải về: File tại đây.


Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002. Tải về: File đính kèm.


Về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2 ...

Về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2016. Tải về: File đính kèm.


Về việc gia hạn thời gian hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư

Về việc gia hạn thời gian hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04/5/2012 của Tỉnh uỷ khoá XIV

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 29-CTr/TU ngày 04/5/2012 của Tỉnh uỷ khoá XIV. Tải về: File đính kèm.


Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng. Tải về: File đính kèm.


V/v: trả lời văn bản số 12/VB-VKT, ngày 11/8/2016 của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng 1

V/v: trả lời văn bản số 12/VB-VKT, ngày 11/8/2016 của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng 1. Tải về: File đính kèm.


V/v:tham gia hội thao kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy toàn tỉnh lần thứ VI/2016

V/v:tham gia hội thao kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy toàn tỉnh lần thứ VI/2016. File đính kèm: Tải về.


Báo cáo tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụn ...

Báo cáo tổng kết Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tại Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo rà soát tổng thể quy hoạch xây dựng (QHXD) đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bà ...

Báo cáo rà soát tổng thể quy hoạch xây dựng (QHXD) đã được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu-Cụm công nghiệp. Tải về: File đính kèm.


Điều chỉnh diện tịch quy hoạch Khu công nghiệp Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tumđiều chỉn ...

Điều chỉnh diện tịch quy hoạch Khu công nghiệp Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tumđiều chỉnh diện tịch quy hoạch Khu công nghiệp Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo về việc quản lý, đầu tư, khai thác du lịch tại cột mốc biên giới ba nước Việt Nam- ...

Báo cáo về việc quản lý, đầu tư, khai thác du lịch tại cột mốc biên giới ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Tải về về: File đính kèm.


Về việc thuê đất tại KCN Hoà Bình ( Công ty TNHH Khiêm Khang)

Về việc thuê đất tại KCN Hoà Bình ( Công ty TNHH Khiêm Khang). Tải về: File đính kèm.


Quyết định thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ ISO và kiểm tra giám sát năm 2016

Quyết định thành lập đoàn đánh giá chất lượng nội bộ ISO và kiểm tra giám sát năm 2016. Tải về: File đính kèm.


Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo kết quả chi trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ...

Báo cáo kết quả chi trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến năm 2015. Tải về: File đính kèm.


Báo cáo 7 năm thực hiện đề ná nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (2009-2016)

Báo cáo 7 năm thực hiện đề ná nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (2009-2016). Tải về: File đính kèm.Thông báo về việc thực hiện kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hoá học.dioxin t ...

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hoá học.dioxin trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Tải về: File đính kèm.