Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động năm 2016 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.