Chuyển đổi vị trí Khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn 2

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản số 433/TTg-CN về việc chuyển đổi vị trí quy hoạch khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển đổi vị trí khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) từ vị trí thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum sang vị trí thuộc phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum trong quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Kon Tum đến năm 2020; khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2) với diện tích 70 ha; giảm diện tích Khu công nghiệp Hòa Bình từ 130 ha xuống còn 60 ha.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Kon Tum đến năm 2020 với tổng diện tích 426,76 ha gồm:

- Khu công nghiệp giữ nguyên quy hoạch (1) Khu công nghiệp Hoà Bình, diện tích: 60 ha; (2) Khu công nghiệp Đăk Tô, diện tích 146,76 ha; (3) Khu công nghiệp Sao Mai, diện tích 150 ha.

- KCN bổ sung mới vào quy hoạch: Khu công nghiệp Hoà Bình giai đoạn 2, diện tích đất 70 ha.

 

Phòng QLĐT