* Đại hội công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sáng ngày 12/9/2017, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ đạo đại hội về phía Liên đoàn lao động huyện Ngọc Hồi có đồng chí Trần Thị Huyện – Chủ tịch LĐLĐ huyện Ngọc Hồi; về phía Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có các đồng chí: Phạm Thanh Hà – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Vũ Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban, Đảng ủy và toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đề ra. Trong đó tập trung phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, lao động “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” đi vào chiều sâu, gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan. Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức được chú trọng như tham gia xét nâng lương, xét thi đua cho cán bộ, công chức; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Công đoàn cơ quan đã phát động đoàn viên ủng hộ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, đồng bào Miền Trung bị lũ lụt, Qũy đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, Qũy Vì người nghèo, Qũy phòng chống thiên tai, quỹ nạn nhân chất độc màu da cam dioxin, ủng hộ trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản, quỹ phụ nữ và trẻ em nghèo… : với tổng số tiền 189.381.000 đồng. Tham gia ủng hộ, giúp đỡ xã kết nghiex Đắk Ang theo Nghị quyết 04-TU với số tiền là 32.440.000 đồng và 02 con bò. Vận động đoàn viên công chức, viên chức, người lao động ủng hộ 02 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo với số tiền là 27.700.000 đồng. Vận động chị em thành lập quỹ tiết kiệm giai đoạn 2012-2016, đến nay đã đóng góp được 29.040.000 đồng. Đời sống tinh thần của đoàn viên, CCVC, LĐ và con CCVC, LĐ trong cơ quan, đơn vị được quan tâm.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Trần Thị Huyện – Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa, đồng thời nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã đặt ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản, như: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CCVC, LĐ. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi – lao động sáng tạo, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị. Tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu ra BCH CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 7 đồng chí, đồng chí Trương Văn Tố tái cử chức danh Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ mới./.

Văn phòng