Đoàn công tác Liên ngành Việt - Lào làm việc với cính quyền tỉnh Attapư (Lào) và UBND tỉnh Kon Tum (Việt Nam)

Đoàn công tác Liên ngành Việt - Lào làm việc với cính quyền tỉnh Attapư (Lào) và UBND tỉnh Kon Tum (Việt Nam)

Trong khuôn khổ chương trình công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra tình hình thực hiện Thoả thuận Hà Nội năm 2007 và các dự án với Lào. Sáng 26/5/2017 Đoàn công tác Liên Ngành Việt Nam - Lào do đồng chí Khăm-phởi Kẹo-kin-nạ-ly, Thứ trưởng, Phó chủ tịch Uỷ ban hợp tác Lào - Việt Nam và đồng chí Trần Nhật Thành, Vụ trưởng vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký uỷ ban hợp tác Việt Nam - Lào chủ trì, đã có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Attapư (Lào) và UBND tỉnh Kon Tum (Việt Nam) tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hoá qua lại biên giới tại Cặp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa theo Thoả thuận Hà Nội năm 2007 và dự án đường từ mốc quốc giới đến Mốc 790.

Sau phát biểu của đồng chí Khăm-phởi Kẹo-kin-nạ-ly, đại diện đoàn công tác Liên ngành, đồng chí Vũ Mạnh Hải - Phó trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và đồng chí Su-Vi-Sắc, Văn phòng Uỷ ban chính quyền tỉnh Attapư báo cáo tình hình thực hiện Thoả thuận Hà Nội năm 2007 tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa và dự án đường từ mốc Quốc giới đến Mốc 790.

Đoàn Việt Nam tại buổi làm việc

Đoàn Lào tại buổi làm việc

Theo đó, trong thời gian qua các ngành tại cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật 2 nước, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc Thoả thuận hà Nội năm 2007 giữa 2 Chính phủ Việt Nam - Lào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua lại biên giới nhằm khuyến khích hợp tác phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch và trao đổi, giao lưu văn hoá giữa hai nước. Kết quả so sánh giai đoạn 2011-2016 so với giai đoạn 2005-2010 đối với một số hoạt động tai Cửa khẩu quốc tế Bờ Y như sau:

- Xuất nhập cảnh, tăng 400% 

- Phương tiện qua lại, tăng 137% 

- Giá trị kim ngạch XNK, tăng 337% 

- Tổng thu ngân sách,  tăng 256% .

Tuy nhiên, năm 2016, do ảnh hưởng nhiều yếu tố nên  các chỉ tiêu trên đều bị giảm so với năm 2015: Xuất nhập cảnh giảm 25,68%, phương tiện qua lại giảm 49,57%, Giá trị kim ngạch XNK giám 39,03% và Tổng thu ngân sách giảm 64,21%.

Hai cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Phu Cưa phối hợp rất chặt chẽ trong việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá XNK - XNC, quá cảnh qua cửa khẩu; thông báo, trao đổi các thông tin về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động XNK - XNC của hai bên để thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch của 2 nước được tham quan, du lịch tại khu vực Cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa, khu vực cột mốc biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đồng thời định kỳ 6 tháng, một năm hai bên đều tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả phối hợp thực hiện của từng ngành, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng ngành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Thoả thuận Hà Nội năm 2007, tại cặp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa còn một số hạn chế như: Các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động giao lưu, trao đổi hàng hoá tại khu vực biên giới còn yếu, công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại còn gặp nhiều khó khăn và các quy định về thủ tục hải quan giữa Việt Nam và Lào chưa thống nhất.

Đối với việc triển khai các dự án và tình hình viện trợ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh của Lào giai đoạn 2011-2015 có dự án nâng cấp đoạn đường từ điểm giáp đường nội bộ cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến mốc biên giới Việt - Lào (mốc 790) được triển khai từ năm 2012 đến tháng 4.2014 hoàn thành và đưa vào sử dụng  với tổng mức đầu tư 23,959 tỷ đồng từ nguồn vốn hợp tác với Lào và Campuchia. Dự án này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hoá qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tuy nhiên kinh phí cho công tác duy tu bảo dưỡng hàng năm trung bình 20 triệu đồng/km chưa chưa đáp ứng được, gây khó khăn trong quá trình thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng của công trình.

Để tạo điều kiện thực hiện tốt Thoả thuận Hà Nội 2007, Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực kiểm tra chung hàng hoá nhằm tiến tới thực hiện mô hình “Một cửa, một lần dừng” giữa cặp cửa khẩu Bờ Y - Phu Cưa; nâng cấp, sửa chữa Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y từ nguồn vốn hỗ trợ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia và ODA. Đề nghị đầu tư nâng cấp Quốc lộ 18B từ tỉnh Attapư - Lào đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xem xét sớm phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2035 và việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại diện hai tỉnh Kon Tum - Việt Nam và Attapư - Lào cũng nêu nhiều tồn tại, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục cho người, phương tiện, hàng hoá qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Phu Cưa. Đặc biệt, đồng chí Hà Thị Thanh Bình - Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư sang Lào đã nêu những khó khăn trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa.

Đại diện 2 tỉnh và Đoàn công tác Liên Ngành Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hứa sẽ xem xét những kiến nghị, các khó khăn vướng mắc các đại biểu đã nêu ra để kiến nghị chính quyền cấp tỉnh và Chính phủ 2 nước giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người, phương tiện và hàng hoá qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y./.

Lê Văn Quyền