* Đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 07/9/2017, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đã đăng ký, đã được giới thiệu đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng tại Khu I, Khu II, Khu III - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị các Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo quy định, có kế hoạch xây dựng công trình để đưa vào sử dụng phù hợp với tiến độ đã đăng ký, có thông báo bằng văn bản tiến độ thực hiện dự án cho Ban quản lý Khu kinh tế trước ngày 20/9/2017.

Trường hợp nhà đầu tư chậm đưa đất vào sử dụng, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ căn cứ điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; điểm g, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư 2014 và tình hình thực tế xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các nhà đầu tư bao gồm: Công ty cổ phần Nhân Thành Bờ Y; Công ty TNHH Nhân Thành - 10B; Công ty cổ phần Đăk Ri Pen; Hộ kinh doanh nhà nghỉ Xuân Trình; Công ty TNHH MTV Kinh doanh XNK Hoàng Anh Gia Lai; Công ty cổ Dương Minh Châu và  Công ty TNHH Nguyên Hồng.

Văn bản đôn đốc các nhà tầu tư được đăng tại trang TTĐT Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (địa chỉ: http://kkt-kontum.gov.vn).

Phòng QHXD