Dự án đã và đang triển khai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Dự án đã và đang triển khai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.