Dự án đề nghị cho chủ trương tiếp tục triển khai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Dự án đề nghị cho chủ trương tiếp tục triển khai tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tải về: File đính kèm.