Đưa vào vận hành hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động, liên tục tại khu công nghiệp Hòa Bình

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum – là đơn vị tiếp nhận kết quả quan trắc tự động, liên tục tại KCN Hòa Bình đã kiểm tra, hướng dẫn việc kết nối về hệ thống trung tâm đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp giúp theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải liên tục, tự động, giúp chủ nguồn thải, cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ việc xả nước thải tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Đến thời điểm này, nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Bình sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép và thải ra nguồn tiếp nhận sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giám sát chặt chẽ.

Cty ĐTPTHT