* Giao ban định kỳ giữa các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 23/8/2017, tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đã tổ chức họp giao ban định kỳ với các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8/2017 và đề ra nhiệm vụ công tác tháng 9/2017. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo BQL Khu kinh tế tỉnh và lãnh đạo các ngành công tác tại cửa khẩu.

Theo số liệu tổng hợp từ Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y, trong tháng các ngành chức năng đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng ngành, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, qúa cảnh tại cửa khẩu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu giao thương hàng hóa tăng so với tháng trước; phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu giảm nhẹ. Giá trị kim ngạch XNK tăng đạt 106,78% so với tháng trước. Hành khách xuất nhập cảnh đạt 88,42%, phương tiện xuất nhập cảnh đạt 86,22 % so với tháng trước. Tình hình thu thuế, thu phí các loại tăng mạnh so với tháng trước đạt 159,62% nguyên nhân do thuế xuất, nhập khẩu, VAT thu được trong tháng tăng.

Hàng hóa xuất nhập khẩu trong tháng vẫn là các mặt hàng quen thuộc, cụ thể hàng nhập khẩu gồm cao su, cà phê, năng lượng điện, máy móc thiết bị tái nhập, gỗ xẻ các loại; hàng xuất khẩu chủ yếu vật tư, xi măng, cây con giống, sắt thép và sản phẩm từ sắt thép, phân bón, thực phẩm, máy móc thiết bị TXTN...

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp tốt với các ngành công tác tại cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) trong công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá XNK - XNC, quá cảnh qua cửa khẩu theo quy định. Cụ thể: Hành khách xuất nhập cảnh: 17.654 lượt (đạt 88,42% so với tháng trước), lũy kế đến nay đạt: 137.058 lượt; Phương tiện xuất nhập cảnh: 2.234 lượt (đạt 86,22 % so với tháng trước), lũy kế đến nay đạt: 19.533 lượt; Tổng giá trị kim ngạch XNK 21.892.275,68 USD (đạt 106,78 % so với tháng trước), lũy kế đến nay đạt: 139,426,597.63 USD;  Các khoản thu (thuế, phí, lệ phí) trong tháng: 40.976.917.640 đồng (đạt 159,62 % so với tháng trước), lũy kế đến nay đạt: 178,463,111.056 đồng.

Các ngành Kiểm dịch đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác kiểm dịch cho các phương tiện, hàng hóa, động vật xuất nhập qua cửa khẩu. Cụ thể: Trung tâm Kiểm dịch Y tế xử lý y tế bằng hệ thống phun hóa chất tự động cho các phương tiện vận tải tại cửa nhập cảnh, duy trì phun hóa chất, xử lý y tế tại cửa xuất bằng máy phun điện; đã kiểm tra, giám sát cho 17.654 lượt hành khách và 2.234 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Qua kiểm tra không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh thuộc nhóm A hoặc các dịch bệnh khác theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các bệnh nguy hiểm gây dịch mới phát sinh theo quy định của Bộ Y tế; Chi cục kiểm dịch Thực vật vùng IV đã cấp giấy chứng nhận cho 30 bộ hồ sơ với 30 lô hàng (trong đó có 16 bộ hồ sơ KDTV nhập khẩu, quá cảnh/16 lô hàng; 14 bộ hồ sơ kiểm tra ATTP nhập khẩu/14 lô hàng). Tổng khối lượng đã kiểm tra 2.666,478 (tấn/m3); Trạm kiểm dịch động vật thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vận chuyển động vật trái phép qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Tại cuộc họp các ngành đã thống nhất trong thời gian tới Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục thể hiện vai trò chủ trì, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện qua cửa khẩu, đảm bảo sự đồng bộ, có trật tự, có nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế  Bờ Y.