Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Khu kinh tế