Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Khu kinh tế