Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc tại Khu kinh tế