* Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Hiện nay, tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiện có 02 doanh nghiệp kinh doanh cửa hàng miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2017 việc kinh doanh của các doanh nghiệp đạt được những kết quả khả quan, doanh thu bán hàng khoảng 23 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 2 tỷ đồng. Số doanh nghiệp này, đã giải quyết việc làm cho 10 lao động tại địa phương. Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu gồm: rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm chức năng, hàng mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, thiết bị điện và hàng tiêu dùng các loại,…

Với nhiều mặt hàng đa dạng, phù hợp với nhu cầu khách hàng xuất cảnh, Cửa hàng miễn thuế (Duty free shop) tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y sẽ là địa chỉ mua hàng quen thuộc của hành khách xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y