Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 05/10/2015

Ngày 05/10/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị và kết quả thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Phòng KHTC:

- Chủ trì phối hợp tham mưu lãnh đạo Ban đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư (theo Văn bản số 1216/SKHĐT-HTĐT ngày 30/9/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); Viết bài tham luận Hội nghị giao ban các Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao (theo Văn bản 320/BQLKKT-VP ngày 15/9/2015).

- Tham mưu báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2015 và dự kiến kế hoạch đối ngoại năm 2016 (theo văn bản 496/SNgV-VP ngày 28/9/2015) và các Báo cáo định kỳ (Báo cáo giám sát đầu tư, Báo cáo tình hình quản lý theo dõi các dự án đầu tư trong KKT).

- Làm việc với phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh xem xét bổ sung về nội dung đề xuất thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Bờ Y trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Đồng thời tổ chức họp lấy ý kiến góp ý của các phòng, ban, đơn vị đối với dự thảo phương án thu phí này.

- Tiếp tục chủ trì phối hợp tham mưu về chuyển đổi hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật CCN Đắkla sang đầu tư theo hình thức đối tác công tư (BT).

- Phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư về giải quyết đơn đề nghị bổ sung hồ sơ khu siêu thị miễn thuế ngày 27/9/2015 của Công ty Nhân Thành 10-B.

- Hướng dẫn thủ tục cho Công ty Hoàng Quân xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

2. Phòng QHMT:

- Hướng dẫn các nhà đầu tư lập các thủ tục về quy hoạch, môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Thông báo cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Bình về quyết định ủy quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho Ban quản lý Khu kinh tế của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tham mưu bổ sung bộ thủ tục hành chính về việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Tiếp tục đề xuất việc xử lý miễn trừ đấu nối nước thải các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Bình.

- Tham mưu văn bản trả lời Đơn xin gia hạn Công ty Hồng Phúc tại khu công nghiệp Hòa Bình theo đúng quy định.

- Tham mưu xây dựng khung bảng giá đất cho thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

3. Văn phòng:

- Tổng hợp các ý kiển góp ý của các sở, ngành, địa phương đối với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV.

- Tham mưu xây dựng quy chế làm việc; Nội quy của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

4. Phòng QLTH:

- Tham mưu giải quyết thủ tục đất đai cho các doanh nghiệp đầu tư trong Khu kinh tế, Khu, Cụm công nghiệp; Phối hợp với phòng QHMT, Cty ĐTPTHT về đề xuất việc thu hồi đất của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương (theo Văn bản số 1413/UBND-KTN ngày 02/10/2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và Đơn xin mượn đất ngày 28/9/2015 của Công ty Nhân Thành 10B tại lô CX11.

- Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu công nghiệp Hòa Bình và CCN Đắkla.

5. Trạm KSLH:

- Duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với các ngành công tác tại cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Lào) trong  trong công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá XNK - XNC, quá cảnh qua cửa khẩu theo đúng quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng liên quan tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y làm việc, thống nhất với các cơ quan quản lý tại cửa khẩu Phu Cưa (Lào) để triển khai thực hiện thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu kể cả thứ Bảy, Chủ nhật theo Văn bản số 2324/UBND-KTN ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh.

6. Văn phòng đại diện Ban quản lý KKT tỉnh tại TP.Kon Tum:

- Tiếp tục làm việc với các sở ngành và Văn phòng UBND tỉnh xử lý các Tờ trình, công văn, kế hoạch... mới phát sinh của BQL khu kinh tế.

- Tổ chức đón tiếp các đoàn khách, các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào Khu kinh tế; Thực hiện tốt trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản đi đến theo quy định.

7. Công ty ĐTPTHT:

- Làm việc với đoàn kiểm tra của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo kế hoạch.

- Triển khai các thủ tục thi công sửa chữa các hư hỏng trên khu kinh tế (đường NT18, khu I, khu III sau khi đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định).

- Rà soát, báo cáo kết quả và đề xuất xử lý các doanh nghiệp vi phạm sử dụng đất tại KCN Hòa Bình.

- Tiếp tục xây dựng phương án khoán sản phẩm đối với nhà máy cấp nước sạch và nhà máy xử lý nước thải KCN.

8. Ban quản lý các dự án đầu tư:

- Tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình (giai đoạn 1); kế hoạch đầu tư KCN năm 2016-2020.

- Trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Lập thủ tục đăng tải thông tin mời thầu, chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp xây dựng công trình: Đưởng D4 thuộc Khu I (giai đoạn 2); Bãi đỗ xe Khu I (giai đoạn 2). Trình xin ý kiến của UBND tỉnh về nguồn vốn của dự án Chợ cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Phối hợp với phòng KHTC chuẩn bị nội dung, hồ sơ tài liệu, xây dựng kế hoạch đi công tác tại TP.Hà Nội.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc biết và các cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.