Kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 28/9/2015

Ngày 28/9/2015 tại Văn phòng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại TP.Kon Tum, đồng chí Phạm Thanh Hà - Trưởng ban đã chủ trì cuộc họp giao ban. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các phòng, ban, đơn vị và kết quả thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Phòng KHTC:

- Tham mưu báo Báo cáo: Tình hình quản lý theo dõi các dự án đầu tư trong KKT; Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; Tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 2/4/2010 của Thủ tướng chính phủ theo Văn bản số 1088/SKHĐT-ĐN ngày 07/9/2015; Tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực kinh tế xã hội.

- Tham mưu chương trình công tác năm 2016; Hoàn chỉnh phương án thu phí đối với phương tiện vận tải qua, lại cửa khẩu quốc tế Bờ Y để lấy ý kiến các sở, ngành liên quan.

- Chủ trì phối hợp rà soát, xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình theo Văn bản số 2229/UBND-KTTH ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (trước ngày 30/9/2015); Báo cáo thực trạng và đề xuất thực hiện đầu tư, nâng cấp khu tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, khu tập kết phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, khu vực lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu chờ làm thủ tục hải quan …. Trong khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

- Rà soát chính sách Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, ngày 24/12/2010 của Chính phủ; chuẩn bị nội dung làm việc về dự toán ngân sách năm 2016 theo Văn bản số 1756/STC-QLNS ngày 23/9/2015 của Sở Tài chính.

- Tham mưu thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn sự nghiệp công lập theo Văn bản số 1771/STC-QLNS ngày 25/9/2015 của Sở Tài chính.

2. Phòng QHMT:

- Phối hợp rà soát lại quỹ đất sử dụng không đúng mục đích của các doanh nghiệp tại KCN Hòa Bình và đề xuất xử lý theo quy định chung; dự thảo quy định tạm thời về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng tại KKT, KCN, CCN thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

- Phối hợp đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết “Xưởng chế biến gỗ xuất khẩu và sản xuất ván bóc” tại lô B1, B1’, T1B - KCN Hòa Bình.

- Tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư lập các thủ tục về quy hoạch, môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định; phối hợp với Ban quản lý các dự án quy hoạch quản lý công tác cắm mốc quy hoạch.

- Tham mưu văn bản góp ý dự thảo các QCVN về không khí xung quanh và khí thải công nghiêp theo Văn bản số 3712/BTNMT-TCMT ngày 07/9/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường (trước ngày 30/9/2015).

3. Văn phòng:

- Điều chỉnh, bổ sung dự thảo quy chế chế phối hợp làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nội vụ

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày pháp luật năm 2015.

- Phối hợp với Trạm KSLH chuẩn bị hội trường, khách mời, … cho buổi Tọa đàm phát thanh trực tiếp, với chủ đề: “Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y- Tiềm năng, cơ hội và giải pháp hiện thực hóa tầm nhìn 2025”.

- Rà soát, tổng hợp danh sách CCVC,NV được cơ quan ký bảo lãnh vay ngân hàng báo cáo lãnh đạo Ban.

4. Phòng QLTH:

- Tiếp tục kiểm tra, khảo sát các vị trí đất dọc tuyến đường NT18, N5 đề xuất triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, phát triển các khu dân cư khai thác hiệu quả tuyến đường đã đầu tư; tham mưu giải quyết thủ tục đất đai cho các doanh nghiệp đầu tư trong Khu kinh tế.

- Tham mưu Sửa đổi, bổ sung Quy chế mua bán hàng miễn thuế tại Khu Thương mại - Công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y theo Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đôn đốc Công ty Dương Minh Châu phối hợp với chính quyền xã Bờ Y hỗ trợ thôn Iệc xây nhà văn hóa cộng đồng.

5. Trạm KSLH:

- Duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với các ngành công tác tại cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Lào) trong  trong công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá XNK - XNC, quá cảnh qua cửa khẩu theo đúng quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng liên quan tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y làm việc, thống nhất với các cơ quan quản lý tại cửa khẩu Phu Cưa (Lào) để triển khai thực hiện thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu kể cả thứ Bảy, Chủ nhật theo Văn bản số 2324/UBND-KTN ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh.

- Lấy ý kiến của liên ngành đối với dự thảo Nội quy cửa khẩu QT Bờ Y.

  6. Văn phòng đại diện Ban quản lý KKT tỉnh tại TP.Kon Tum:

- Tiếp tục làm việc với các sở ngành và Văn phòng UBND tỉnh xử lý các Tờ trình, công văn, kế hoạch... mới phát sinh của BQL khu kinh tế.

- Tổ chức đón tiếp các đoàn khách, các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư vào Khu kinh tế; Thực hiện tốt trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản đi đến theo quy định.

7. Công ty ĐTPTHT:

- Làm việc với đoàn kiểm tra của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo kế hoạch.

- Tham mưu xây dựng lại Phương án giá cung cấp nước sạch; Tập trung theo dõi, giám sát tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục thất thoát nước của nhà máy cấp nước (qua 08 tháng đầu năm, tỷ lệ thất thoát có giảm so với năm 2014, nhưng vẫn còn cao so với quy định chung (31/23%).

- Đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN đấu nối cục bộ hệ thống thoát nước thải, nước mặt vào hệ thống thoát nước chung của KCN Hòa Bình theo ý kiến của đoàn Thanh tra Cục Môi trường.

- Làm việc với các doanh nghiệp trong KCN Hòa Bình để lựa chọn đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại; Liên hệ và phối hợp Thanh tra sở TNMT phúc tra việc chấp hành an toàn môi trường của 02 doanh nghiệp sản xuất viên nén tại KCN.

- Xây dựng và trình sở Lao động Thương Binh, xã hội Thang, bảng lương của lao động trực tiếp theo quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH.

8. Ban quản lý các dự án đầu tư:

- Đối với các dự án, công trình đang thi công: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra giám sát đơn vị thi công xây dựng đạt chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

- Các dự án giai đoạn 2: Tiếp tục chuẩn bị các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây dựng giai đoạn 2 các dự án: Bãi đỗ xe Khu I; Đường D4 thuộc Khu I; Đường giao thông từ Trạm kiểm soát liên hợp đến đường NT18.

- Tiếp tục làm việc với huyện Đăk Hà về công tác bồi thường, GPMB đối với dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở han tầng Cụm công nghiệp ĐăkLa, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Giám sát, đôn đốc việc chỉnh trang Trạm KSLH cửa khẩu quốc tế Bờ Y và triển khai xây dựng các công trình trên Khu kinh tế.

- Đôn đốc tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục đường vào KCN Hoà Bình trình phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo; Trình phê duyệt dự án Chợ cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Thanh Hà để các phòng, ban, đơn vị trực thuộc biết và các cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.